Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons Kantoor Prospettiva verstrekt.

Wij hechten een groot belang aan uw privacy en handelen daarom overeenkomstig Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kantoor Prospettiva verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy verklaring wordt dit nader toegelicht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kantoor Prospettiva verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer(s), E-mailadres
 • Bankrekening(en) (IBAN)
 • IP-adres
 • Salaris/ uitkering/ pensioen
 • Medische gegevens: uitsluitend in de functie als mentor
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bv per mail of telefoon

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie ID-bewijs
 • Gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Kantoor Prospettiva verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van werkzaamheden in de functie van bewindvoerder
 • Het uitvoeren van werkzaamheden in de functie van mentor

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Kantoor Prospettiva zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.

 

Delen met anderen

Ons kantoor zal uitsluitend gegevens van u verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons kantoor.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Website bezoek en cookies

Kantoor Prospettiva gebruikt enkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ons kantoor gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden, en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Beveiliging 

Kantoor Prospettiva neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor. Bovendien heeft u ten allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons

 


 Postbus 28 | 2700 AA | Zoetermeer | 06 – 49 77 01 60 | info@kantoorprospettiva.nl | KvK: 58710302 | Algemene Voorwaarden