Mentorschap

Een mentor kan door de Kantonrechter worden benoemd als de persoon voor wie het wordt aangevraagd niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor is bij voorkeur een naast familielid, daar deze naar verwachting de persoon om wie het gaat, goed kent. Mocht er geen familielid beschikbaar zijn dan is het mogelijk een professionele mentor te verzoeken.

Wat houdt mentorschap in:
Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat dus niet over geld en over goederen.

Wie kan mentoschap aanvragen:
– uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
– uw familie (tot de 4e graad)
– uw voogd, curator of bewindvoerder
– instelling waar u verblijft of behandeling/begeleiding ontvangt

Wat doet de mentor voor u:
Om de vertegenwoordiging op het gebied van behandeling, verzorging en begeleiding goed te doen heeft de mentor onder andere tot taak:
– Investeren in het contact met de cliënt met als doel om samen of naar de wensen van de cliënt te kunnen handelen
– Onderhouden van de contacten met de hulp-, zorgverleners en de cliënt.
– Zoveel mogelijk samen met de cliënt besluiten nemen over behandeling, begeleiding, verpleging en/of verzorging.
– Overleggen met hulp-, zorgverleners over zorg- en behandelplannen. De mentor neemt deel aan zorg- en/of behandelplanbesprekingen.
– Erop toezien dat de begeleiding en zorg wordt gegeven volgens de afspraken die gemaakt zijn.
– Indien de cliënt nog thuis woont erop toezien dat het sociale netwerk toereikend is om thuis of zelfstandig te kunnen blijven wonen.


Postbus 28 | 2700 AA | Zoetermeer | 06 – 49 77 01 60 | info@kantoorprospettiva.nl | KvK: 58710302