Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Beschermingsbewind is een wettelijke voorziening bedoeld voor mensen die, door medische of sociale redenen, hun financiën voor korte of langere tijd niet zelf kunnen beheren. Met ingang van 1 januari 2014 kan er ook bewindvoering worden aangevraagd wegens verkwisting of problematische schulden. Voor onderbewindstelling is altijd een uitspraak van de Kantonrechter nodig bij de rechtbank waar u onder valt.

Het doel van bewindvoering

Beschermingsbewind heeft als doel om op professionele wijze geld en goederen te beschermen en te beheren voor meerderjarige cliënten die hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat zijn, zoals:

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals Alzheimer of Dementie
 • Mensen met een psychische aandoening
 • Mensen met verslavingsproblematiek
 • Mensen met problematische schulden

Wie kan beschermingsbewind aanvragen

 • Uzelf
 • Uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
 • Uw familie (tot de 4e graad)
 • Uw voogd, curator of mentor
 • De instelling waar u verblijft of behandeling/begeleiding ontvangt
 • Openbaar Ministerie (Officier van Justitie)
 • College van Burgemeester en Wethouders, voor zover de reden van de aanvraag onderbewindstelling verkwisting of het hebben van problematische schulden is.

Wat doet kantoor Prospettiva voor u als uw bewindvoerder

Kantoor Prospettiva:

 • Schrijft alle instanties en bedrijven aan en geeft aan dat cliënt onder bewind is gesteld en dat al zijn/haar financiële post nu naar Kantoor Prospettiva moet worden gestuurd
 • Brengt de goederen (inclusief bezittingen en schulden) van u in kaart en stelt hiervan een boedelbeschrijving op
 • Betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft
 • Regelt uw belastingaangifte (box 1)
 • Vraagt voor u een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen aan
 • Vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden te hoog zijn om zelf af te lossen
 • Sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is
 • Maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Als er meer wordt uitgegeven dan er aan inkomsten binnen komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met u, amaar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen
 • Opent voor u een beheerrekening die op uw naam staat. Vanaf deze rekening zal Kantoor Prospettiva al uw inkomsten ontvangen en de vaste kosten betalen. Daarnaast is er een leefgeldrekening, welke ook op uw naam staat. Op deze rekening ontvangt u geld voor boodschappen en andere zaken, zoals bijvoorbeeld reiskosten of kleding. Dit kan ook uw reeds bestaande rekening zijn.
 • Stuurt maandelijks een overzicht aan u van het financieel beheer. Ook is het mogelijk dat u eigen inlog code om zijn uw financiën zelf in te kunnen zien op het programma Onview, waarin al uw zaken geadministreerd worden.

Het kan zijn dat u daar van beide geen gebruik wil maken of dat een cliënt niet in staat is dit te kunnen beoordelen.

 • Legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de inkomsten en uitgaven met daarbij de bankstanden en de eventuele schulden.

 Voor meer informatie kunt u hier een video bekijken waarin de rechtbank uitleg geeft over bewindvoering:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/curatele-bewind-mentorschap


Postbus 28 | 2700 AA | Zoetermeer | 06 - 49 77 01 60 | info@kantoorprospettiva.nl | KvK: 58710302