Welkom

Via deze website bied ik u een eerste kennismaking met mijn kantoor en het vak bewindvoering en mentorschap. Ik wil graag uitleggen wat kantoor Prospettiva voor u, als belanghebbende kan betekenen.

Mijn naam is Mirjam Henzen, eigenaar van kantoor Prospettiva.

Tijdens mijn gehele loopbaan is het werken met en voor mensen mijn belangrijkste drijfveer geweest. In mijn eerdere werkzaamheden was ik een kleine schakel in een groot geheel, het contact met de cliënt was meestal kortstondig en eenmalig. Ik voelde dan ook steeds meer de behoefte om inhoudelijk vorm te geven aan mijn wens andere mensen daadwerkelijk hulp te bieden en langere tijd bij te staan.

De laatste jaren is de vraag naar financiële dienstverlening enorm toegenomen. Maar ook de vraag naar mentorschap neem toe. Juist bij werkzaamheden binnen het terrein van bewindvoering en mentorschap, blijken mijn kwaliteiten het beste tot uiting  te komen. Hierbij worden mijn ervaringen vanuit de zorg, mijn sociale-, organisatorische- en juridische kwaliteiten tot een sterk geheel samen gebracht. Ik heb de opleidingen budgetcoach, bewindvoering en mentorschap gevolgd, en deze opleidingen met een goed resultaat afgerond.

Bij kantoor Prospettiva is de benadering persoonlijk en op basis van respect voor de cliënt.

Met het logo wil ik aangeven wat mijn kantoor voor haar cliënten wil bereiken.

Prospettiva betekent perspectief. Kantoor Prospettiva wil de cliënt perspectief bieden in de vorm van rust en het werken aan een financieel stabiele situatie. Die rust kan er alleen zijn als de cliënt vertrouwen heeft in mijn kantoor. Het vertrouwen van cliënten is dan ook het grootste goed. Dat vertrouwen wil ik verdienen door een zorgvuldige omgang van geld en goederen voor mijn cliënten te waarborgen en transparant te werken.

De streep onder Prospettiva geeft het vooruitzicht aan dat ik wil bieden aan de cliënt. Er wordt een streep onder het verleden getrokken en gewerkt aan een balans tussen inkomsten en uitgaven, een financieel stabiele situatie Het begin van de streep is helemaal opgevuld en zwaar van kleur. Vaak hebben mensen, om verschillende redenen, al een moeilijke tijd doorlopen. Kantoor Prospettiva wil deze lijn voor haar cliënten ombuigen, de toekomst lichter maken door haar cliënten rust, structuur en een nieuw perspectief te bieden.

Kantoor Prospettiva is een transparante organisatie. Zowel de financiën van de cliënt als die van onze organisatie zijn goed controleerbaar. De administratie van Kantoor Prospettiva wordt door een onafhankelijk accountant gecontroleerd. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan het Kwaliteitscentrum voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Hierdoor wordt jaarlijks getoetst of Kantoor Prospettiva voldoet aan alle gestelde kwaliteiseisen door de rechtbank en het ministerie van Justitie.


Postbus 28 | 2700 AA | Zoetermeer | 06 - 49 77 01 60 | info@kantoorprospettiva.nl | KvK: 58710302